REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy luxa.cc prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest : LUXA sp. z o. o., ul. Hetmańska 40a/23 35-045 Rzeszów, NIP: 8133781271, REGON: 380307103
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Dokładamy wszelkich starań aby towary dostępne w Sklepie były wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Zamówienia można składać poprzez formularz zakupowy po uprzednim dodaniu produktów do koszyka zakupowego.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep lub w momencie dokonania przedpłaty za towar.
 8.  Sklep zawiera jedynie przybliżone dane o stanach magazynowych towarów, które aktualizowane są raz dziennie. W razie braku w asortymencie Sklepu danego towaru, Firma zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o braku danego towaru, po stwierdzeniu tego faktu oraz niezwłocznie zwrócić otrzymane od Klienta środki pieniężne na rachunek z którego została dokonana wpłata lub na rachunek wskazany przez Klienta. W celu skontaktowania się z Klientem Firma wykorzysta dane kontaktowe, podane przez Klienta podczas składania zamówienia lub dane które zostały podane przez Klienta podczas rejestracji konta.
 9. Promocje obowiązujące w chwili zakupu na stronie luxa.cc nie łączą się z innymi promocjami np. kodami rabatowymi. Podczas zakupu możliwe jest użycie tylko jednego kodu rabatowego.
 10. Powitalne kody rabatowe wysyłane na adres e-mail podany przez subskrybenta za zapisanie się na newsletter, są jednokrotnego użytku, dla klientów składających pierwsze w historii zamówienie w sklepie luxa.cc. Otrzymany kod rabatowy nie łączy się z innymi przecenionymi produktami, ani z innymi kodami rabatowymi.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru rożne sposoby płatności takie jak przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem kurierowi przy doręczeniu paczki lub przez pośredników finansowych umożliwiających szybkie przekazanie do Sklepu informacji o dokonaniu wpłaty.
 2. Dostępność poszczególnych form płatności jest uzależniona od kraju, waluty, kwoty zamówienia oraz sposobu wybranej wysyłki.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPal, Paynow oraz Blue Media S.A.

  Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
  • American Express ( PayPal PrestaShop Checkout )

 4. Ceny przesyłek wyliczane są na podstawie wagi, wartości i gabarytów produktu oraz ilości artykułów dodanych przez Klienta do koszyka zakupowego sklepu. Koszty wysyłki mogą ulec zmianie o czym klient jest niezwłocznie informowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 7. W przypadku płatności przy użyciu waluty wirtualnej (kryptowaluty) klient płaci wyliczoną przez sklep kwotę kryptowaluty odpowiadającą wartości zamówienia w chwili składania zamówienia. Kwota do zapłaty jest aktualna przez 10 minut i po upływie tego czasu zamówienie zostanie ponownie przeliczone. W przypadku konieczności zwrotu środków sklep zwraca klientowi środki w walucie FIAT zgodnie z wartościami produktów na zamówieniu które są wyrażone w walutach tradycyjnych takich jak PLN,USD... itp.

§4

Wysyłka towaru

 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem różnych firm wysyłkowych do wyboru przez klienta w czasie składania zamówienia. Dostępność poszczególnych firm wysyłkowych jest uzależniona od kraju docelowego wysyłki sposobu płatności, kwoty zamówienia oraz wagi i gabarytów zamówionych produktów.
 • W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu lub na rachunku pośrednika płatności.
 • Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zalecamy odmowę przyjęcia paczki lub spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczny kontakt ze Firmą.

§5

Reklamacje

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający wadę produktu.
 2. Celem skrócenia całkowitego czasu reklamacji rekomendujemy składanie reklamacji drogą mailowa na adres e-mail: support@luxa.cc podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, formę rekompensaty, podanie nr. zamówienia, podanie informacji jaki konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia reklamacji zawierającej opis niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedawcę takiej opinii.
 4. W przypadku gdy informacje przedstawione przez Klienta będą niewystarczające Sprzedawca zwróci się do klienta z prośbą o uzupełnienie informacji lub dostarczenie produktu do sklepu.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu celem usunięcia niezgodności, sprzedawca dokona napraw lub wymieni produkt na nowy lub w inny sposób dokona rekompensaty za porozumieniem stron.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy do Klienta ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. ( w tej sytuacji sugerujemy skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zakupu)

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o ochronie praw konsumentów klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy support@luxa.cc lub korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy. Szczegóły dotyczące procedury zwrotu znajdują się tutaj.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać uznane za bezskuteczne. W przypadku zwrotu produktu uszkodzonego, używanego niekompletnego sklep może zwrócić klientowi tylko cześć zapłaconej kwoty odpowiednio zmniejszonej w zależności od stopnia zmniejszenia wartości zwracanego towaru.
 5. Sklep dokona zwrotu środków do Klienta w ciągu kilku dni po otrzymaniu pełnowartościowego i nie uszkodzonego towaru. Warunkiem zwrotu środków jest dostarczenie zwracanego towaru do sklepu.
 6. W przypadku całkowitego odstąpienia od umowy i zwrotu wszystkich produktów z zamówienia sklep zwraca całkowitą kwotę zamówienia wraz z kosztem wysyłki.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w zakresie świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. wykonanie produktu na zamówienie o parametrach określonych przez klienta )
 8. Zwroty produktów pakowanych przez nasz sklep losowo, które tworzą zbiór kilku sztuk produktów takich jak np. 'Mystery Box' - muszą być wówczas zwrócone te same przedmioty jakie wchodziły w skład jednej jednostki (zbioru). Zakup wielokrotności produktu z losowymi przedmiotami o określonej liczbie typu 'Mystery Box' obliguje do zwrotu dokładnie tych samych produktów jakie wchodziły w skład jednego zbioru. Za jeden zbiór określa się spakowane do osobnego opakowania przedmiotów, tak aby uniemożliwić mieszanie się przedmiotów w paczce z innymi zbiorami.
 9. Czas na zwrot produktów poprzez serwis szybkiezwroty.pl wynosi 30 dni poczynając liczenie od dnia odbioru towaru. Za końcowy etap do którego liczy się czas na zwrot uznaje się umieszczenie przesyłki zwrotnej w urządzeniu paczkowym.
 10. Darmowy zwrot poprzez serwis szybkiezwroty.pl podlega akceptacji przez Biuro Obsługi Klienta sklepu Luxa. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia darmowego zwrotu. Po zgłoszeniu chęci zwrotu, klient dostanie akceptację, lub odmowę wysłaną bezpośrednio przez serwis szybkiezwroty.pl.
 11. Prawo do zwrotu poprzez serwis szybkiezwroty.pl mają tylko klienci, którzy dokonali zakupu i opłacili zamówienie w sklepie luxa.cc. Nie akceptujemy zwrotów produktów Luxa wygenerowanych przez serwis szybkiezwroty.pl nabytych na innych platformach zakupowych, lub sklepach stacjonarnych.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kwoty za wysyłkę, jeśli klient nie zgłosi wcześniej faktu rezygnacji z zamówienia w przypadku nie odebrania przesyłki od kuriera, lub urządzenia paczkowego. Odstąpienie od umowy możne nastąpić tylko wtedy, gdy klient wcześniej odbierze przesyłkę z urządzenia typu Paczkomat, lub bezpośrednio od kuriera.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§10

Polityka Crash Replacement i Gwarancyjna

 1. Oferujemy możliwość kupna nowej odzieży z rabatem -50% z tej samej kategorii co zniszczony produkt w wyniku upadku, lub kraksy w trakcie wyścigu. Jeśli uszkodzony rodzaj odzieży będzie niedostępny, rabatu udzielimy na najnowszy i dostępny produkt z bieżącej kolekcji.
 2. Podstawą do przydzielenia rabatu będzie weryfikacja na podstawie dokumentacji z wypadku. Potrzebujemy jak najlepszej dokumentacji zdarzenia w celu pozytywnego rozpatrzenia - zdjęcia z miejsca wypadku, uszkodzenia ciała itp. oraz dowolne potwierdzenie zakupu na naszej stronie luxa.cc
 3. Polityka Crash Replacement działa przez 1 rok, licząc od daty dokonania zakupu produktu, który został uszkodzony. 
 4. Zgłoszenie szkody musi nastąpić w ciągu 1 roku od daty zakupu, aby spełnić kryteria na otrzymanie rabatu.
 5. Raz zakupiony z rabatem produkt w ramach Crash Replacement nie podlega pod ponowny rabat.
 6. Crash Replacement jest uznawany jedynie na zakupione produkty w naszym oficjalnym sklepie internetowym luxa.cc. Odzież nabyta z innych źródeł (inne sklepy internetowe, aukcje, sprzedaż prywatna) nie podlega pod tą politykę.
 7. Maksymalny możliwy rabat Crash Replacement wynosi 50%. Obliczany jest zawsze od ceny wyjściowej / katalogowej produktu, kwoty rabatu nie liczy się od ceny przecenionej (jeśli produkt był nabyty w przecenie, lub z kodem rabatowym). Można dokonać wyboru przecenionego wcześniej w sklepie produktu z oferty, wtedy jego cena z rabatem zostanie wyliczona od ceny katalogowej.
 8. W ramach polityki Crash Replacement klient może dokonać zakupu takiej samej ilości sztuk produktów, które zostały uszkodzone i zweryfikowane przez nasz Dział Obsługi Klienta.
 9. Wady wynikające z eksploatacji (nadmiernego zużycia odzieży) nie podlegają pod politykę Crash Replacement.
 10. Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ile uszkodzenia produktu nie wynikają z jego zużycia i nadmiernej eksploatacji.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Korzystając ze sklepu luxa.cc wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć